STARTDATA
BEKIJKEN

Handhaver Toezicht en Veiligheid MBO3

Niveau

MBO 3

Duur

ca.12 maanden

Opleidingstype

Klassikaal

Prijs

€ 3.184,20

VBOT is CREBO-houder: dat betekent dat al onze mbo opleidingen erkend zijn door het Ministerie van OCW.

Algemeen

Wil jij meewerken aan een veilige leefomgeving? Wil je een beroep waarin je daar actief met mensen mee bezig gaat? Dan is het mbo 3 diploma Handhaver Toezicht en Veiligheid precies wat je nodig hebt.
Als handhaver toezicht en veiligheid treed je op tegen overlast, vernieling en vervuiling in je werkgebied. Je spreekt mensen aan op hun gedrag en schrijft wanneer nodig een boete uit. Die mogelijkheid heb je op basis van je BOA-bevoegdheid. Als handhaver houd je je aan de afgelegde ambtseed.
De handhaver speelt tevens een rol in de veiligheidsketen. Met verschillende partijen overleg je over de aanpak van problemen in je werkgebied. Voor het surveilleren in dat werkgebied stel je zelf een surveillanceplan op, binnen het kader van het veiligheidsplan. Het resultaat van je werkzaamheden is ongewenste en/of gevaarlijke situaties voorkomen of stoppen, met als hoger doel een prettige en veilige leefomgeving voor iedereen.

Studieprogramma

De opleiding HTV bestaat uit 6 onderdelen:

 1. Generieke mbo onderdelen
 2. Vakinhoudelijk theorie BOA (Buitengewoon opsporingsambtenaar)
 3. Vakinhoudelijk HTV
 4. EHBO
 5. Praktijk/stage
 6. HTV plus

De generieke vakken bestaan uit: Rekenen, Nederlands, Loopbaan en Burgerschap en twee keuzedelen.
Naar aanleiding van je vooropleiding en/of de niveautoets wordt gekeken welke onderdelen van het Nederlands jij krijgt aangeboden. Wij kijken naar jou als persoon en het lesaanbod is dan ook maatwerk, aangepast op jouw behoefte!

Rekenen telt niet mee in de zak en slaagregeling, maar je hebt wel de verplichting om het examen af te leggen. Heb je in een andere opleiding al examen gedaan? Dan hoef je het niet nog een keer te doen.

Het onderdeel Loopbaan en Burgerschap bestaat uit opdrachten die je digitaal krijgt aangeboden. Deze opdrachten geven je inzicht in de huidige maatschappij en laten je nadenken over het vak dat je wilt gaan uitoefenen. Een deel van de opdrachten maak je thuis en de andere opdrachten ga je op je werkplek uitvoeren.

In het Mbo ben je verplicht om keuzedelen te kiezen die passen bij je opleiding. Je kunt bij ons kiezen uit een de volgende keuzedelen:

 • Ondernemend gedrag
 • Verdieping blijvend fit
 • Internationaal I (Interculturele diversiteit)

De keuzedelen worden door middel van digitaal lesmateriaal aangeboden.

Lesonderdelen BOA

De term BOA staat voor Buitengewoon Opsporingsambtenaar. Als BOA ben je een aangesteld om in een bepaald domein te zorgen voor een veilige omgeving en het handhaven van de geldende regels. Dit kan bijvoorbeeld zijn in de stad, in het openbaar vervoer of in een natuurlijke omgeving in de functie van boswachter. Als BOA ben je bevoegd om proces verbaal op te maken en boetes uit te schrijven. Het is dan ook van belang dat je goed op de hoogte bent van de relevante wet- en regelgeving.
De lesonderdelen voor het BOA onderdeel bestaan uit:

 1. De Buitengewoon opsporingsambtenaar en de politie
 2. Recht algemeen
 3. Materieel strafrecht
 4. Formeelstrafrecht
 5. Burgerlijk recht
 6. Toezicht en Handhaven

Als handhaver kom je met verschillende situaties in aanraking en is het noodzakelijk dat je van verschillende wetgevingen op de hoogte bent. Wat zijn je bevoegdheden in deze situaties, hoe spreek je mensen aan en hoe ga je handelen.
De volgende onderwerpen komen in deze module aan bod;

 1. Wetboek van strafvordering en strafrecht,
 2. Wet op de identificatieplicht
 3. Rijdend verkeer en parkeren
 4. APV (Algemene plaatselijke verordening)
 5. Wet personenvervoer
 6. Wet op de kansspelen
 7. Tabakswet
 8. Drank- en Horecawet
 9. Winkeltijdenwet
 10. Milieuwetgeving
 11. Wet op de economische delicten
 12. Visserijwet
 13. Opiumwet
 14. Wet wapens en munitie
 15. Vuurwerkbesluit

Het hebben van een EHBO certificaat aangevuld met de module AED is een must! Je bent als handhaver werkzaam in het publieke domein en dan moet je kunnen ingrijpen wanneer er incidenten zijn. Het is dan ook belangrijk om als eerste hulp te kunnen verlenen tot dat er hulpdiensten komen die het van je over kunnen nemen. Zowel het theoretische deel als het praktijkonderdeel wordt afgesloten met een examen. Wanneer je beide onderdelen met goed gevolg afrondt, ontvang je het erkend Nikta certificaat EHBO/AED.
Een groot onderdeel van de opleiding bestaat uit het lopen van stage. Je gaat stage lopen bij een erkend leerbedrijf om daar het vak in de praktijk te leren. Het aantal stage-uren dat je moet lopen is minimaal 240 uur.
De praktijkopleider van het stageleerbedrijf waar je aan de slag gaat, leert jou het vak. Door het meelopen met een ervaren handhaver krijg je een goed inzicht in het vakgebied. Zo ga je onder andere leren hoe je een surveillance-plan moet maken. Afhankelijk van het stageleerbedrijf zal je al dan niet zelfstandig werkzaamheden uitvoeren.

HTV+

VBOT gaat jou niet alleen de vakinhoudelijke kennis meegeven maar wij gaan jou ook inzicht geven in jouw communicatieve vaardigheden. Dat inzicht krijg je in de module Kennen en Herkennen.
Je gaat met je medestudenten aan de slag met verschillende vraagstukken die te maken hebben met hoe jij overkomt en hoe je een ander in kunt schatten.
Een zeer leerzame en leuke praktijktraining waar je in korte tijd veel kunt leren.

Lesplanning

Onze klassikale lessen beginnen om 09:00 uur en duren tot 16:30 uur.
De klassikale bijeenkomsten bestaan uit blokken, te weten:

 1. Workshop Nederlands
 2. Examentraining Nederlands
 3. Vakinhoudelijk theorie BOA
 4. Vakinhoudelijk Theorie HTV
 5. EHBO praktijk
 6. HTV plus module

Je kunt op ieder moment starten met de opleiding. De klassikale bijeenkomsten worden per blok gegeven en je kunt per blok instromen. Een aantal onderdelen worden aangeboden via e-learning, hier kun je in eigen tempo mee aan de slag.
Deze opleiding is maatwerk en dat betekent dat wij het lesprogramma op jouw behoefte afstemmen. Wil je weten wat dit voor jou betekent? Stuur ons een mailtje of bel ons even, dan gaan we kijken hoe jouw lesprogramma eruit ziet.

Examenoverzicht:
Examens:
Centraal examen Rekenen
Centraal examen Nederlands lezen en luisteren
Instituutsexamen Nederlands schrijven
Instituutsexamen Nederlands gesprekken voeren
Instituutsexamen Nederlands spreken en presenteren
Keuzedelen
EHBO/AED examen theorie en praktijk
ExTH Theorie Rechtskennis
ExTH Praktijk Gespreks- en Benaderingstechnieken
ExTH Theorie Wettelijke kaders publieke veiligheid I
ExTH Theorie Wettelijke kaders publieke veiligheid II
ExTH Praktijk sanctionerend optreden
ExTH Praktijk Dienstverlening en calamiteiten

Vrijstellingen:
Ben je in het bezit van een mbo-diploma niveau 2 of hoger? Dan kan het zijn dat je recht hebt op een of meerdere vrijstellingen voor het generieke mbo-deel.
Ben je al BOA en wil je je HTV mbo3 diploma halen? Kijk dan op onze website bij de opleiding HTV mbo 3 voor BOA’S met geldig BOA certificaat.

Kostenspecificatie

Tarieven 1 januari 2023 – 31 december 2023

Inschrijfgeld voor deze opleiding: €109,80

Collegegeld: € 3.074,40
Het inschrijfgeld en collegegeld is vrijgesteld van BTW.
Het collegegeld is inclusief:
– Lesboeken en lesmateriaal
– Inlogcodes digitale leeromgevingen
– Begeleiding e-learning modules
– Mbo workshops en examentrainingen
– Klassikale bijeenkomsten vakinhoudelijke vakken
– Extra module HTV+

Collegegeld is exclusief ExTH examens en mbo examens. De prijzen van de mbo examens vind je hieronder. De prijzen van de vakinhoudelijke onderdelen kun je terugvinden op de website van ExTH.

Examenkosten:

Centraal examen rekenen: € 58,19

Centraal examen Nederlands: € 58,19

Instituutsexamen NL schrijven:  € 65,33 

Instituutsexamen NL spreken/gesprekken: € 112,55 

Examen keuzedelen: € 42,38 per keuzedeel 

Bij aanmelding van de opleiding kun je aangeven of je in termijnen wilt betalen en zo ja, in hoeveel termijnen je wilt betalen. Hieronder vind je de mogelijkheden.

In 1 termijn € 3.074,40

In 4 termijnen € 787,86 per maand 

In 6 termijnen € 525,23 per maand

In 8 termijnen € 393,91 per maand

In 10 termijnen € 315,13 per maand

In 12 termijnen € 262,61 per maand 

Studiegids
aanvragen