STARTDATA
BEKIJKEN

HTV mbo 3

Voor BOA’S met geldig BOA certificaat

Niveau

MBO 3

Duur

6 – 12 maanden

Opleidingstype

Thuisstudie

Prijs

€ 2.250,90

VBOT is CREBO-houder: dat betekent dat al onze mbo opleidingen erkend zijn door het Ministerie van OCW.

Algemeen

Ben jij al Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) en wil jij je Mbo 3 diploma Handhaver Toezicht en Veiligheid halen? Dan ben je bij VBOT aan het juiste adres. Wanneer je BOA certificaat nog geldig is kun je vrijstelling aanvragen voor dat onderdeel van de opleiding. Je kunt dan je diploma behalen in 6 tot 12 maanden tijd!

De handhaver speelt een rol in de veiligheidsketen. Met verschillende partijen overleg je over de aanpak van problemen in je werkgebied. Voor het surveilleren in dat werkgebied stel je zelf een surveillanceplan op, binnen het kader van het veiligheidsplan. Het resultaat van je werkzaamheden is ongewenste en/of gevaarlijke situaties voorkomen of stoppen, met als hoger doel een prettige en veilige leefomgeving voor iedereen.

Tijdens de thuisstudie HTV, studeer je wanneer het jou uitkomt. Je bereidt je zelfstandig voor op de examens. Natuurlijk krijg je digitale ondersteuning per email wanneer je dat nodig hebt.

Studieprogramma

De opleiding HTV voor BOA’s bestaat uit 5 onderdelen:

 1. Generieke mbo onderdelen
 2. Vakinhoudelijk HTV
 3. EHBO
 4. Praktijk/stage
 5. HTV plus

Generieke mbo onderdelen

De generieke vakken bestaan uit: Rekenen, Nederlands, Loopbaan en Burgerschap en twee keuzedelen.
Naar aanleiding van je vooropleiding en/of de niveautoets wordt gekeken welke onderdelen van het Nederlands jij krijgt aangeboden. Wij kijken naar jou als persoon en het lesaanbod is dan ook maatwerk, aangepast op jouw behoefte!

Het onderdeel Loopbaan en Burgerschap bestaat uit opdrachten die je digitaal krijgt aangeboden. Deze opdrachten geven je inzicht in de huidige maatschappij en laten je nadenken over het vak dat je wilt gaan uitoefenen. Een deel van de opdrachten maak je thuis en de andere opdrachten ga je op je werkplek uitvoeren.

In het Mbo ben je verplicht om keuzedelen te kiezen die passen bij je opleiding. Je kunt bij ons kiezen uit een de volgende keuzedelen;

• Ondernemend gedrag
• Verdieping blijvend fit
• Internationaal I (Interculturele diversiteit)

De keuzedelen worden door middel van digitaal lesmateriaal aangeboden.

Vakinhoudelijk

Vakinhoudelijk HTV

Als handhaver kom je met verschillende situaties in aanraking en is het noodzakelijk dat je van verschillende wetgevingen op de hoogte bent. Wat zijn je bevoegdheden in deze situaties, hoe spreek je mensen aan en hoe ga je handelen.
De volgende onderwerpen komen in deze module aan bod;

 1. Wetboek van strafvordering en strafrecht
 2. Wet op de identificatieplicht
 3. Rijdend verkeer en parkeren
 4. APV (Algemene plaatselijke verordening)
 5. Wet personenvervoer
 6. Wet op de kansspelen
 7. Tabakswet
 8. Drank- en Horecawet
 9. Winkeltijdenwet
 10. Milieuwetgeving
 11. Wet op de economische delicten
 12. Visserijwet
 13. Opiumwet
 14. Wet wapens en munitie
 15. Vuurwerkbesluit

EHBO

Het hebben van een EHBO certificaat aangevuld met de module AED is een must! Je bent als handhaver werkzaam in het publieke domein en dan moet je kunnen ingrijpen wanneer er incidenten zijn. Het is dan ook belangrijk om als eerste hulp te kunnen verlenen tot dat er hulpdiensten komen die het van je over kunnen nemen. Zowel het theoretische deel als het praktijkonderdeel wordt afgesloten met een examen. Wanneer je beide onderdelen met goed gevolg afrondt, ontvang je het erkend Nikta certificaat EHBO/AED.

Praktijk/Stage

Een groot onderdeel van de opleiding bestaat uit het lopen van stage. Je gaat stage lopen bij een erkend leerbedrijf om daar het vak in de praktijk te leren. Het aantal stage-uren dat je moet lopen is minimaal 240 uur.

De praktijkopleider van het stageleerbedrijf waar je aan de slag gaat, leert jou het vak. Door het meelopen met een ervaren handhaver krijg je een goed inzicht in het vakgebied. Zo ga je onder andere leren hoe je een surveillance-plan moet maken. Afhankelijk van het stageleerbedrijf zal je al dan niet zelfstandig werkzaamheden uitvoeren.

Lesplanning

Je bestudeert de lesstof wanneer het jou uitkomt en bereidt jezelf zo zelfstandig voor op de examens. Vragen over de lesstof stel je per email aan onze vakdocenten.

Examenoverzicht:

– Centraal examen Rekenen
– Centraal examen Nederlands lezen en luisteren
– Instituutsexamen Nederlands schrijven
– Instituutsexamen Nederlands gesprekken voeren
– Instituutsexamen Nederlands spreken en presenteren
– Keuzedelen (afhankelijk van het keuzedeel)
– EHBO/AED examen theorie en praktijk
– ExTH Theorie Wettelijke kaders publieke veiligheid I
– ExTH Theorie Wettelijke kaders publieke veiligheid II
– ExTH Praktijk sanctionerend optreden
– ExTH Praktijk Dienstverlening en calamiteiten

Vrijstellingen:

Ben je in het bezit van een mbo-diploma niveau 2 of hoger? Dan kan het zijn dat je recht hebt op een of meerdere vrijstellingen voor het generieke mbo-deel.

Kostenspecificatie

Tarieven 1 januari 2023 – 31 december 2023

Inschrijfgeld voor deze opleiding: €109,80

Collegegeld: € 2.141,10

Het inschrijfgeld en collegegeld is vrijgesteld van BTW.
Het collegegeld is inclusief:
– Lesboeken en lesmateriaal
– Inlogcodes digitale leeromgevingen
– Begeleiding e-learning modules via email
– EHBO

Collegegeld is exclusief ExTH examens en mbo examens. De prijzen van de mbo examens vind je hieronder. De prijzen van de vakinhoudelijke onderdelen kun je terugvinden op de website van ExTH.

Examenkosten:

Centraal examen rekenen: € 58,19
Centraal examen Nederlands: € 58,19
Instituutsexamen NL schrijven: € 65,33
Instituutsexamen NL spreken/gesprekken: € 112,55
Examen keuzedelen: € 42,38 per keuzedeel

* de diploma’s /certificaten moeten nog minimaal 3 maanden geldig zijn op het moment van datum diplomering mbo 3 HTV.

Bij aanmelding van de opleiding kun je aangeven of je in termijnen wilt betalen en zo ja, in hoeveel termijnen je wilt betalen. Hieronder vind je de mogelijkheden.

Het inschrijfgeld van €109,80 moet worden voldaan bij inschrijving.

Betaling collegegeld:

In 1 termijn € 2.141,10
In 4 termijnen € 506,45 per maand
In 6 termijnen € 337,64 per maand
In 8 termijnen € 253,25 per maand
In 10 termijnen € 202,58 per maand
In 12 termijnen € 168,82 per maand

Studiegids
aanvragen