STARTDATA
BEKIJKEN

Leidinggevende BOA/HTV

Niveau

MBO 4

Duur

12 weken per module

Opleidingstype

Klassikaal/Online

Prijs

€ 1.482,30

Algemeen

Als leidinggevende krijg je met verschillende afdelingen binnen de organisatie te maken. Zo ook met de afdeling personeelszaken. Wat is jouw rol als leidinggevende binnen de organisatie? Wat is jouw relatie tot de afdeling personeelszaken en wat is jouw stijl van leidinggeven? Wat komt er eigenlijk allemaal bij kijken als je als leidinggevende aan het werk gaat (of al bent)?

Om jou goed voor te bereiden is er een opleiding ontwikkeld voor de leidinggevende in de handhaving.

Deze opleiding op mbo 4 niveau bestaat uit verschillende modules en elke module sluit je af met een erkend examen.

De opleiding Leidinggevende BOA/HTV is een grote aanwinst. Er is een tekort aan werknemers ondanks dat er nieuwe BOA’s worden opgeleid. Hoe kun je deze groep aansturen en op niveau brengen? Je leert het in deze opleiding!

Indeling van modules 1 en 2

Een module duurt 12 weken. Eens per 4 weken heb je les. Dit geeft je tijd om thuis te studeren en om met de opdrachten aan de slag te gaan. Nadat een module wordt afgerond (theorie) ga je examen doen. Daarna kun je door met de volgende module. Je kan ervoor kiezen om naast de theorie, ook het praktijkdeel wat bij elke module hoort te volbrengen. Dan doe je zowel de theorie als de praktijkexamens. Je kunt er ook voor kiezen om alleen het theoriedeel te volgen en alleen daar de examens voor af te leggen.

Praktijk bij module 1 en 2:

De praktijk bestaat uit praktijkopdrachten die de student gaat maken. Deze opdrachten worden nagekeken, besproken en afgetekend door de praktijkopleider van de student. Nadat alle opdrachten zijn gemaakt, kunnen ze ingeleverd worden bij de praktijkbegeleider van VBOT. Deze zal de opdrachten ook nakijken en aftekenen. Wanneer ook de praktijkbegeleider van VBOT de opdrachten heeft afgetekend kan het praktijkexamen ingepland worden.

Studieprogramma

Module 1: Personeelsbeleid

Doel en samenvatting

Als (aankomend) leidinggevende speel jij een belangrijke rol in de HRM-cyclus. Maar wat is jouw rol in deze cyclus eigenlijk? Als (aankomend) leidinggevende krijg je inzicht in de verschillende HRM managementniveaus, hoe ga je een personeelsplanning maken voor de kort, middellange en lange termijn? Hoe kun je rekening houden met medewerkers die over een paar jaar met pensioen gaan? Ook krijg je antwoord op de volgende vragen: Wat is personeelsbeleid en wat zijn jouw taken als leidinggevende op dit gebied? Hoe kun je nieuwe medewerkers vinden? Hoe voer je ontwikkelingsgesprekken met medewerkers, hoe voorkom je ziekteverzuim? Als er sprake is van ziekteverzuim, welke regels zijn er dan en hoe ga je hiermee om? Wat als een werknemer niet functioneert zoals je zou willen, hoe voer je een slechtnieuwsgesprek?

Na het afronden van deze module ben je in staat om advies te geven over personeelsbehoefte, over werving en selectie van medewerkers en bij het begeleiden ten aanzien van het functioneren en beoordelen van medewerkers.

Inhoud module personeelsbeleid

Deze module is onderverdeeld in 6 onderdelen;

 1. Personeelsbeleid en HRM
 2. Instroom: werving en selectie
 3. Functioneren en beoordelen
 4. Doorstroom: opleiden en ontwikkelen
 5. Ziekte en verzuim
 6. Uitstroom: beëindiging arbeidsovereenkomst

Duur van de module:

12 weken. 3 lesdagen (online)klassikaal.

Module 2: Leidinggeven basis

Doel en samenvatting

Als (aankomend) leidinggevende/manager ga je leiding geven aan een team. Een team bestaat uit verschillende personen met verschillende karakters. Hoe ga je leidinggeven? Niet iedereen heeft behoefte aan dezelfde manier van leidinggeven. Hoe kun je er toch voor zorgen dat iedereen wel de juiste leiding krijgt? Wat is jouw stijl als leidinggevende? Hoe kun je mensen positief beïnvloeden, hoe ga je om met communicatie binnen jouw team?

Na het afronden van deze module heb je inzicht in de verschillende leiderschapsstijlen en weet je wat jouw leiderschapsstijl is. Je leert een groep aan te sturen, om te gaan met verschillende gedragingen van medewerkers en je weet hoe je medewerkers op verschillende manieren kunt coachen.

Inhoud module leidinggeven

Deze module is onderverdeeld in 6 onderdelen:

 1. Organisatie en planning
 2. Leiderschap
 3. Communicatie
 4. Operationeel leidinggeven
 5. Samenwerken
 6. projectmanagement

Duur van de module:

12 weken. 3 lesdagen (online)klassikaal.

Module 3: Praktisch leidinggeven in het blauw

Deze module bestaat uit theorie- en praktijklessen. De praktijklessen zullen op centrale locaties in het Land georganiseerd worden.

In de praktijk van alledag is een leidinggevende van de afdeling Handhaving een spil tussen het management, de veiligheidspartners, bewoners en andere belanghebbenden in de wijk en de uitvoerende medewerkers van de afdeling Handhaving. Van jou mag worden verwacht dat je met al de belangen die spelen, op de juiste momenten met de juiste oplossingen komt voor alle spelers om je heen.

Jij bent degene die de situatie op straat kent, hoe de wijk eruitziet en waar de zwaartepunten liggen. Jouw netwerkkaart is ‘up-to-date’ en je onderhoudt deze, waardoor er vanuit jouw afdeling in de wijk goede contacten zijn. Je kan vanuit veiligheidstheorieën en beleid draagvlak creëren en een vertaling maken naar praktische uitvoering.

Je weet je waar je op moet sturen om de veiligheid in jouw wijk te verbeteren. Je weet welke partners er zijn, welke je nodig hebt en hoe je die partners in beweging kan krijgen.

In de module ‘praktisch leidinggeven in het blauw’ gaan we je handvatten geven die je kunt gebruiken in de dynamische wereld van de veiligheid en de handhaving daarvan. Je leert objectief te kijken naar de wijk waarin je werkt en wat daar gebeurt. Je leert beleid te vertalen naar draagvlak op de werkvloer en uiteindelijk het uitvoeren daarvan. Je leert te werken met een netwerkkaart en hoe je die kan opzetten en onderhouden. We laten je kennis maken met een aantal belangrijke theorieën over subjectieve en objectieve veiligheidsbeleving, waarmee je een belangrijke tool hebt om de veiligheidsbeleving in jouw wijk te sturen. We leren hoe je met het krachtenveld van de verschillende partijen en hun wensen kan omgaan.

Inhoud module Praktisch leidinggeven in het blauw.

 1. Hoe ziet jouw wijk eruit en wat zijn de ontwikkelingen in de wijk
 2. Veiligheidstheorieën en toepassing daarvan in de praktijk
 3. Het (laten) sturen van veiligheidsbeleving
 4. Praktisch leidinggeven aan handhavers
 5. Hoe gedraag ik mij in het krachtenveld van partijen en kan ik ze ook sturen?
 6. Vertaling van beleid naar draagvlak en praktische uitvoering

Duur van de module:

12 weken. 6 dagen theorie en praktijk.

* module 3 is alleen te volgen als module 2 is afgerond

Lesplanning

Module 1: 12 weken – 3 dagen (online) klassikaal.

Module 2: 12 weken – 3 dagen (online) klassikaal.

Module 3: 12 weken – 6 dagen theorie en praktijk.

Kostenspecificatie

Tarieven 1 januari 2023 – 31 december 2023

Module 1 lesgeld en leermiddelen        € 1.372,50     Examen € 60,40

Praktijk (optioneel)                                 € 301,95       Examen € 104,31

Module 2 lesgeld en leermiddelen       € 1.372,50     Examen € 60,40

Praktijk (optioneel)                                € 301,95        Examen € 104,31

Module 3 lesgeld en leermiddelen      € 2.827,35      Examen € 181,17

Studiegids
aanvragen