HANDHAVER TOEZICHT EN VEILIGHEID MBO 3 (BOA)

Als handhaver toezicht en veiligheid heb je een belangrijke rol in het waarborgen van een veilige en leefbare omgeving voor alle betrokkenen. Je treedt op tegen overlast, vandalisme en vervuiling en zorgt ervoor dat mensen zich bewust zijn van hun gedrag. Als bevoegd BOA heb je de mogelijkheid om boetes uit te schrijven wanneer dat nodig is en houd je je aan je ambtseed.

Naast het handhaven van de openbare orde speel je als handhaver ook een rol in de veiligheidsketen. Je overlegt met verschillende partijen over de aanpak van problemen en stelt zelf een surveillance-plan op binnen het veiligheidsplan. Jouw inzet draagt bij aan het voorkomen van ongewenste en gevaarlijke situaties, waardoor iedereen kan genieten van een prettige en veilige leefomgeving.