Beveiliger MBO 2

Niveau MBO 2
Duur 6 maanden
Vakgebied Veiligheid
Opleidingstype Klassikaal
Prijs € 2250,00

Direct inschrijven

Vragen over deze opleiding?
079 30 30 500
contact@vbot.nl Beveiliger MBO2

Wil je als beveiliger aan het werk, dan heb je minimaal je diploma Beveiliger MBO 2 nodig. Deze opleiding bereidt je voor op het werken als beveiliger in verschillende vakgebieden. Hierbij kun je denken aan objectbeveiliger, winkelsurveillance, mobiele surveillance, geld- en waardentransport of beveiliging bij evenementen.  Een beveiliger draagt bij aan de veiligheid van een bedrijf, winkel, pand, etc. Daarbij is een beveiliger het visitekaartje van het bedrijf waar zijn diensten worden ingezet. Een belangrijke taak tijdens het uitoefenen van je functie is het contact met klanten, bezoekers of medewerkers van een opdrachtgever.

 

 

 

De opleiding Beveiliger Mbo 2 bestaat uit 3 onderdelen;
 
1.     Vakinhoudelijke theorie: Wettelijke Kaders, Beveiliging Gebouw en eigendommen, Objectief Waarnemen
2.    Vakinhoudelijke praktijk: Stage, schrijven rapportage en Praktisch Handelen.
3.     MBO generiek deel: Nederlands, Rekenen, Loopbaan en Burgerschap, en 2 keuzedelen 
 
Op de eerste lesdag ontvang je een lesrooster. In dit lesrooster vind je de planning voor alle onderdelen van de opleiding. De lesdagen staan vermeld maar ook de data waarop het huiswerk en de opdrachten moeten worden ingeleverd, de praktijktrainingen en examendata. Wanneer je het lesrooster volgt en voor alle examens slaagt, kun je binnen 5 tot 6 maanden gediplomeerd zijn.
 
De vakinhoudelijke theorie wordt gegeven in 12 lesdagen van 7 uur. Deze klassikale bijeenkomsten worden georganiseerd door een ervaren vakdocent. De docent zal op een enthousiaste en praktijkgerichte manier de lesstof behandelen en daarbij zijn kennis en ervaring met de studenten delen. Het lesmateriaal is op een logische manier ingedeeld. Naast de lesboeken wordt er ook gebruikt gemaakt van een digitaal platform. Iedere student heeft zijn eigen digitale omgeving. In deze digitale leeromgeving staan de PowerPointpresentaties die de docenten gebruiken, de lesboeken zijn hier ook digitaal terug te vinden en er staan per hoofdstuk diverse oefenopdrachten, proefexamens en aanvullende lesinformatie.
 
Het vakinhoudelijke praktijkdeel bestaat uit een stage van tenminste 240 uur. Tijdens de stage, die je gaat lopen bij een S-BB erkend leerbedrijf, maak je diverse opdrachten. Deze worden afgetekend door je praktijkopleider. Aan het einde van een stageperiode krijg je 3 praktijktrainingen. Tijdens deze trainingen word je optimaal voorbereid op het examen. Tijdens de training wordt er geoefend op het schrijven van een rapportage en worden er diverse casussen behandeld in het Praktijk Examen Centrum, PEC.
 
Via een online platform wordt gewerkt aan het generieke deel van je opleiding: Nederlands, Rekenen, en Loopbaan en burgerschap waarbij je feedback krijgt van een docent.  Er worden ook workshops georganiseerd waarin je examentraining krijgt voor Nederlands en Rekenen. 
Hiernaast kies je 2 extra vakken, de keuzedelen, waar je online mee aan de slag gaat. Uiteraard ook onder begeleiding van een docent.
 
Om uiteindelijk je MBO-diploma Beveiliger te kunnen ontvangen, moet je verschillende examens afleggen.
 
MBO generiek: -Staatsexamen Nederlands en Rekenen
                      -Instituutsexamen Nederlands spreken en schrijven.
 
SVPB-examen theorie: -Wettelijke kaders, Beveiliging Gebouw en Eigendommen en Objectief Waarnemen
SVPB-examen praktijk: -Rapportage en Praktisch Handelen

 

 

De dagopleiding bestaat uit 4 lesblokken, een lesblok duurt 105 minuten.
 
Voorbeeld lesprogramma vakinhoudelijk theorie;
Lesblok 1        08:45 uur – 10:30 uur
Pauze  
Lesblok 2        10:45 uur – 12:30 uur
Pauze
Lesblok 3        13:00 uur – 14:45 uur
Pauze  
Lesblok 4        15:00 uur – 16:45 uur
 
Voorbeeld lesprogramma praktijktraining;
Lesblok 1        08:45 uur – 10:00 uur Rapportage
Pauze
Lesblok 2        10:15 uur – 12:30 uur Praktisch Handelen
 
 

 

Kostenspecificatie Beveiliger MBO 2. Kosten opleiding € 2.250,00

Bij de prijs inbegrepen:

• Inschrijf- en administratiekosten
• Lesboeken en overig lesmateriaal
• Digitale leeromgeving
• MBO workshops Nederlands en Rekenen
• Keuzemodules MBO
• Theorielessen
• Praktijktrainingen

EXCLUSIEF examenkosten:

De prijzen van de vakinhoudelijke examens vind je op www.svpb.nl

Kosten voor examens Nederlands en Rekenen bedragen €50 per onderdeel.

Wil je dat VBOT je stage regelt? Dan komen de kosten a € 350 voor het stage-pakket (bemiddelingskosten, screening politie, uniform, etc.) erbij. Je mag ook zelf je stage regelen, mits dit bij een erkend leerbedrijf gebeurt.

Ben je reeds in het bezit van een Mbo 2 diploma, of hoger? Vraag naar de mogelijkheden voor vrijstellingen. 

Betaling in termijnen is mogelijk;
Betaling in 1 x € 2.250,00
Betaling in 3 x € 765,00
Betaling in 6 x € 395,00

Onze prijzen zijn vrijgesteld van BTW.