Beveiliger MBO 2

Niveau MBO 2
Duur 6 maanden
Vakgebied Veiligheid
Opleidingstype Klassikaal
Prijs € 2250,00

Direct inschrijven

Vragen over deze opleiding?
079 30 30 500
contact@vbot.nl Beveiliger MBO2 Klassikaal

Wil je als beveiliger aan het werk, dan heb je minimaal je diploma Beveiliger MBO 2 nodig. Deze opleiding bereidt je voor op het werken als beveiliger in verschillende vakgebieden. Hierbij kun je denken aan objectbeveiliger, winkelsurveillance, mobiele surveillance, geld- en waardentransport of beveiliging bij evenementen.  Een beveiliger draagt bij aan de veiligheid van een bedrijf, winkel, pand, etc. Daarbij is een beveiliger het visitekaartje van het bedrijf waar zijn diensten worden ingezet. Een belangrijke taak tijdens het uitoefenen van je functie is het contact met klanten, bezoekers of medewerkers van een opdrachtgever.

Bij VBOT kun je de opleiding Beveiliger MBO2 zowel klassikaal als online (webinars) of via thuisstudie volgen. 

 

 

De opleiding Beveiliger Mbo 2 bestaat uit 3 onderdelen;
 
1.     Vakinhoudelijke theorie: Wettelijke Kaders, Beveiliging van Objecten, Waarnemen
2.     Vakinhoudelijke praktijk: Stage, schrijven rapportage en Praktisch Handelen.
3.     MBO generiek deel: Nederlands, Rekenen, Loopbaan en Burgerschap, en 2 keuzedelen 
 
Op de eerste lesdag ontvang je een lesrooster. In dit lesrooster vind je de planning voor alle onderdelen van de opleiding. De lesdagen staan vermeld maar ook de data waarop het huiswerk en de opdrachten moeten worden ingeleverd, de praktijktrainingen en examendata. Wanneer je het lesrooster volgt en voor alle examens slaagt, kun je binnen 5 tot 6 maanden gediplomeerd zijn.
 
De vakinhoudelijke theorie wordt gegeven in 12 lesdagen van 7 uur. Deze klassikale bijeenkomsten worden georganiseerd door een ervaren vakdocent. De docent zal op een enthousiaste en praktijkgerichte manier de lesstof behandelen en daarbij zijn kennis en ervaring met de studenten delen. Het lesmateriaal is op een logische manier ingedeeld. Naast de lesboeken wordt er ook gebruikt gemaakt van een digitaal platform. Iedere student heeft zijn eigen digitale omgeving. In deze digitale leeromgeving staan de PowerPointpresentaties die de docenten gebruiken, de lesboeken zijn hier ook digitaal terug te vinden en er staan per hoofdstuk diverse oefenopdrachten, proefexamens en aanvullende lesinformatie.
 
 
Het vakinhoudelijke praktijkdeel bestaat uit een stage van tenminste 240 uur. Tijdens de stage, die je gaat lopen bij een S-BB erkend leerbedrijf, maak je diverse opdrachten. Deze worden afgetekend door je praktijkopleider. Aan het einde van een stageperiode krijg je 3 praktijktrainingen. Tijdens deze trainingen word je optimaal voorbereid op het examen. Tijdens de training wordt er geoefend op het schrijven van een rapportage en worden er diverse casussen behandeld in het Praktijk Examen Centrum, PEC.
 
Via een online platform wordt gewerkt aan het generieke deel van je opleiding: Nederlands, Rekenen, keuzedelen en Loopbaan en burgerschap waarbij je feedback krijgt van een docent.  Er worden ook workshops georganiseerd waarin je examentraining krijgt voor Nederlands. Uiteraard krijg je bij de generieke vakken begeleiding van een docent.
 
Om uiteindelijk je MBO-diploma Beveiliger te kunnen ontvangen, moet je verschillende examens afleggen.
 
MBO generiek:
Staatsexamen Nederlands (lezen en luisteren) en Rekenen 
 Instituutsexamen Nederlands spreken, gesprekken en schrijven.
 
SVPB-examen theorie:
Wettelijke kaders, Beveiliging van Objecten en Waarnemen 
SVPB-examen praktijk:
Rapportage en Praktisch Handelen

 

 

Wij  bieden onze studenten extra modules aan die als aanvulling op de studie kunnen worden gezien (voor prijzen zie kostenspecificatie)
 
Abonnement van 4 maanden voor www.proeftoetsonline.nl. Bij  proeftoetsonline vind je heel veel verschillende toetsen en proefexamens. Je kunt hier je kennis toetsen per onderwerp of door middel van het maken van één van de vele proefexamens.
EHBO/AED basis. Een cursus die deels online wordt gegeven en deels in de praktijk. De cursus wordt afgesloten met een examen. Je ontvangt na positief afronden van het examen een erkend certificaat
 
 

 

De klassikale lessen zijn van 09.00 uur tot 16.00 uur. 

Tijdens de klassikale theorielessen worden de vakken Wettelijke Kaders, Beveiliging van Objecten en Waarnemen Basis behandeld. Na deze 12 lessen ben je klaar voor het SVPB examen. 

Het lesprogramma van de praktijklessen zijn per dagdeel. Tijens deze lessen wordt er aandacht besteed aan het opstellen van een specifiek rapport en worden er praktijkcasussen behandeld die je voorbereiden op het praktijkexamen van het SVPB. 

 

Kostenspecificatie Beveiliger MBO 2.
 
Inschrijfgeld € 100,00
Opleidingskosten € 2.150,00
 
Bij de prijs inbegrepen:
• Lesboeken en overig lesmateriaal
• Digitale leeromgeving
• MBO workshops Nederlands en Rekenen
• Examens Nederlands en Rekenen
• Keuzemodules MBO
• Theorielessen
• Praktijktrainingen
 
EXCLUSIEF examenkosten SVPB. De prijzen van de vakinhoudelijke examens vind je op www.svpb.nl.
 
Ben je reeds in het bezit van een Mbo 2 diploma, of hoger? Vraag naar de mogelijkheden voor vrijstellingen. 
 
Betaling in termijnen is mogelijk:
 
Betaling in 1 x € 2.150,00
Betaling in 3 x € 720,00 
Betaling in 6 x € 360,00
Betaling in 9 x € 245,00
 
 
 
Onze prijzen zijn vrijgesteld van BTW.
 
Kosten extra modules:
 
- Abonnement 4 maanden proeftoetsonline € 120,00    €  50,00
- EHBO/AED basis                € 159,00    € 110,00