EHBO / BHV / VCA

EHBO, BHV en VCA zijn belangrijke cursussen die gericht zijn op het bevorderen van veiligheid en het verlenen van adequate hulp in noodsituaties.

EHBO, wat staat voor Eerste Hulp Bij Ongelukken, biedt deelnemers de kennis en vaardigheden om eerste hulp te verlenen bij verwondingen en acute gezondheidsproblemen.

BHV, oftewel Bedrijfshulpverlening, traint medewerkers om te reageren op noodsituaties en hulp te bieden bij brand, ongevallen en evacuaties binnen een organisatie.

VCA, wat staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers, is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in risicovolle omgevingen en richt zich op het bevorderen van veiligheid op de werkvloer.

Deze cursussen dragen bij aan het vergroten van de veiligheid en het verminderen van risico’s op de werkvloer en in het dagelijks leven.