WET EN REGELGEVING
– MODULE 1

Wat gaan we bespreken?

  • Wetboek van strafvordering
  • Wetboek van strafrecht basis

In deze module gaan we in op de bevoegdheden van burgers (beveiligers) en opsporingsambtenaren. Wat is het verschil tussen staande houden en aanhouden? Wie mag dat doen? Wat is een verdachte en welke soorten daders zijn er?

De belangrijkste punten uit de hoofdstukken Wetboek van strafvordering en het Wetboek van strafrecht worden tijdens deze bijeenkomst besproken.

De verschillende strafbare feiten worden in module 2 van W&R besproken.

Is de bijeenkomst online?

Ja. De bijeenkomst is online via Microsoft Teams. Wanneer jij je hebt aangemeld, krijg je van ons een uitnodiging via de mail.